Shenzhen Gaveid communication Technology Co.,Ltd
Công ty
Sản phẩm
Mô-đun thu phát sợi quang SFP
SFP + Bộ thu phát sợi quang
Bộ thu phát sợi quang XFP
Mô-đun thu phát X2
Bộ thu phát Xenpak
Bộ thu phát quang 100G
Bộ thu phát quang học 40G
Cáp gắn trực tiếp
Cáp quang chủ động
CWux Mux Demux
DWux Mux Demux
Công tắc POE sợi quang
Dây vá sợi